Badania tomografem komputerowym

Krynica – Zdrój

E-rejestracja

Klikając w poniższy przycisk zostaniesz przekierowany do naszego systemu rejestracji on-line:

Zarejestruj się on-line!

Informacje o badaniu

Przygotowanie
do badania

Badanie ZAWSZE wykonujemy na podstawie skierowania, wystawionego przez lekarza specjalistę, dotyczy to także zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe z dn.29.11.2000 badań prywatnych.

W przypadku realizacji badania w ramach NFZ pacjent jest zobowiązany dostarczyć do Pracowni TK oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych od daty ustalenia terminu badania, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących (podstawa prawna: art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

czytaj więcej

Przeciwwskazania
do badania

  1. Badanie TK wymaga całkowitego spokoju, pozostania w bezruchu, a czasem również wstrzymania oddechu przez kilka sekund, dlatego pacjenci niespokojni, pobudzeni ruchowo oraz małe dzieci celem prawidłowego przeprowadzenia badania mogą wymagać znieczulenia anestezjologicznego.

  2. W badaniach tomografii komputerowej stosowane jest promieniowanie rtg, które może mieć niekorzystny wpływ na organizm ludzki, dlatego dawka promieniowania podczas badania tomografii komputerowej jest zredukowana do najmniejszego poziomu, zapewniającego uzyskanie poprawnych technicznie obrazów. Wartości dawek promieniowania nie powinny przekraczać poziomów referencyjnych, określonych przez odpowiednie akty prawne, chyba, że uzasadniają to istotne wskazania kliniczne oraz szczególne warunki wykonywania badań. Narażenie na promieniowanie rtg w pracowni badań tomografii komputerowej jest monitorowane przez wprowadzony stały program kontroli jakości.

czytaj więcej

Przebieg
badania

Przed badaniem TK:

  1. Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu sprawdzenia ankiety dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania TK.
  2. W przypadku większości badań TK podaje się dożylnie środek kontrastowy w celu uzyskania bardziej kontrastowego obrazu badanego obszaru i detekcji przewidywanych zmian patologicznych. W przypadku dożylnego podania środka kontrastującego, tuż przed rozpoczęciem badania pielęgniarka założy wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych substancji farmakolgicznych i rzadko (<2%) wywołują reakcje niepożądane.

czytaj więcej

Aparaty nasz sprzęt do badań

GE Optima CT 520

Galeria zdjęć naszej placówki

Kontakt NZOZ Diagnosis - Krynica - Zdrój

Adres

ul. Kraszewskiego 142
33-380 Krynica-Zdrój

Godziny pracy

Poniedziałek: 8:00 – 18:00
Wtorek: 8:00 – 18:00
Środa: 8:00 – 18:00
Czwartek: 8:00 – 18:00
Piątek: 8:00 – 18:00
Sobota: uzgadniane indywidualnie
Niedziela: nieczynne

Telefon

18 442 36 75

Adres e-mail

krynica-zdroj@nzoz-diagnosis.com.pl