Badania rezonansem magnetycznym

Nowy Sącz

E-rejestracja

Klikając w poniższy przycisk zostaniesz przekierowany do naszego systemu rejestracji on-line:

Zarejestruj się on-line!

Informacje o badaniu

Przygotowanie
do badania

Badanie ZAWSZE wykonujemy na podstawie skierowania, wystawionego przez lekarza specjalistę.

W przypadku realizacji badania w ramach NFZ pacjent jest zobowiązany dostarczyć do Pracowni oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych od daty ustalenia terminu badania, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących (podstawa prawna: art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

czytaj więcej

Przeciwwskazania
do badania

Nie zaleca się wykonywania badań MR w I trymestrze ciąży. W przypadku posiadania protez i innych metalicznych ciał obcych konieczne jest poinformowanie o tym personelu pracowni celem ustalenia czy możliwe jest wykonanie badania.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania badania rezonansu magnetycznego są wszczepione u pacjenta urządzenia aktywowane mechanicznie, elektrycznie lub magnetycznie:

  • rozrusznik serca
  • neurostymulatory
  • klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe
  • pompa insulinowa
  • wszczepiony aparat słuchowy
  • oraz szczególnie : metaliczne ciało w oku

czytaj więcej

Przebieg
badania

Przed badaniem MR:

  1. Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu sprawdzenia ankiety dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania MR.

  2. W przypadku niektórych badań MR podaje się dożylnie środek kontrastowy w celu uzyskania bardziej kontrastowego obrazu badanego obszaru i detekcji przewidywanych zmian patologicznych. W przypadku dożylnego podania środka kontrastującego, tuż przed rozpoczęciem badania pielęgniarka założy wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych substancji farmakolgicznych i rzadko (<1%) wywołują reakcje niepożądane.

czytaj więcej

Aparaty nasz sprzęt do badań

GE OPITMA MR360 Advance

Wzory skierowań i ankiety

Poniżej mogą Państwo pobrać niezbędne dokumenty oraz ankiety.

Galeria zdjęć naszej placówki

Kontakt NZOZ Diagnosis - Nowy Sącz

Adres

ul. Młyńska 5
33-300 Nowy Sącz

Godziny pracy

Poniedziałek: 8:00 – 18:00
Wtorek: 8:00 – 18:00
Środa: 8:00 – 18:00
Czwartek: 8:00 – 18:00
Piątek: 8:00 – 18:00
Sobota: uzgadniane indywidualnie
Niedziela: nieczynne

Telefon

18 442 12 02

Adres e-mail

nowy-sacz@nzoz-diagnosis.com.pl